Hội đền Bà Triệu

  
Hội đền Bà Triệu, thăm quan hội đền Bà Triệu, du lịch hội đền Bà Triệu, du lịch Thanh Hóa, các lễ hội ở Thanh Hóa

Hội đền Bà TriệuThời gian: 22-24/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng suy tôn: Bà Triệu, một nữ tướng anh hùng dân tộc lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược.

Đặc điểm: Rước kiệu, múa rồng, biểu diễn các trò võ thuật.