Thuê xe du lịch

  Tripcode: VPT-6790
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mer Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 2 đ
  Tripcode: VPT-5881
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Fortuna
  Ngày hết hạn: 12/08/2019
   Giá: 3,860,000 đ
  Tripcode: VPT-5880
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Toyota Vios
  Ngày hết hạn: 20/12/2019
   Giá: 3,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5651
  Số chỗ: Xe 7 Chỗ
  Dòng xe: 7 chỗ- Fortuna
  Ngày hết hạn: 01/01/1970
   Giá: 7,500,000 đ
  Tripcode: VPT-5439
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 2,500,000 đ
  Tripcode: VPT-5431
  Số chỗ: Xe 45 cho
  Dòng xe: Huyndai Nhap Khau
  Ngày hết hạn: 01/01/1970
   Giá: 21,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5424
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Fortuna
  Ngày hết hạn: 11/12/2019
   Giá: 1,300,000 đ
  Tripcode: VPT-5420
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 3,000,000 đ
  Tripcode: VPT-5416
  Số chỗ: Xe 30 chỗ
  Dòng xe: Huyndai
  Ngày hết hạn: 29/06/1972
   Giá: 1,700,000 đ
  Tripcode: VPT-5390
  Số chỗ: Xe 4 chỗ
  Dòng xe: Vios
  Ngày hết hạn: 30/03/2019
   Giá: 5,600,000 đ