Xe 16 chỗ

  Tripcode: VPT-6790
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Mer Sprinter
  Ngày hết hạn: 31/12/2019
   Giá: 2 đ
  Tripcode: VPT-5881
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Fortuna
  Ngày hết hạn: 12/08/2019
   Giá: 3,860,000 đ
  Tripcode: VPT-5424
  Số chỗ: Xe 16 chỗ
  Dòng xe: Fortuna
  Ngày hết hạn: 11/12/2019
   Giá: 1,300,000 đ